Category Archives: Mạng Internet

Chuyên mục Mạng Internet giới thiệu đến độc giả về các khái niệm và công nghệ liên quan đến mạng internet, bao gồm các giao thức truyền tải dữ liệu, các thiết bị mạng và cách sử dụng internet. Chúng tôi cung cấp những kiến thức cơ bản về cách hoạt động của mạng internet và các ứng dụng thường sử dụng như email, web browsing, social media và nhiều ứng dụng khác.

Dữ liệu trực tuyến và vai trò của nó trong thời đại số hóa

Hiểu về dữ liệu trực tuyến

Dữ liệu trực tuyến là một tài nguyên vô cùng quý báu trong thời đại số hóa, và việc hiểu và làm việc thông minh với nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

DDoS – Chiến lược đối phó và bảo vệ trước mối đe dọa mạng

Khám phá về DDoS

DDoS có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đối với doanh nghiệp, cuộc tấn công DDoS có thể dẫn đến mất mát tài chính, tổn thất về danh tiếng và sự mất mát của khách hàng. Đối với cá nhân, nó có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và an ninh cá nhân.

Phân quyền truy cập trong Quản lý Hệ Thống Thông Tin

Khái niệm về phân quyền truy cập

Phân quyền truy cập là một khía cạnh quan trọng và không thể thiếu trong quản lý hệ thống thông tin vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính bảo mật, kiểm soát quyền truy cập, và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và hệ thống.